‘सत्य घटनाहरूको संगालो माछा-माछा’
अशेष अधिकारी काठमाडौं, मंसिर २०