'कोरोना मलाई झम्टिन आएको थियो, जाँदा ह्वाँ...ह्वाँ... रोएर गयो'
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, जेठ १८