'गोग्राह फिल्म कार्यशाला'का शान्ता, सुनिल र ज्योत्सनालाई ५/५ लाखको पुरस्कार
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असार २८