शास्त्रीय संगीत पढेका रिदमले नेपाली संगीतमा ल्याएको 'रिदम'

संगीता गिरी

संगीता गिरी

काठमाडौं, माघ २३