सञ्चार मन्त्रीको प्रश्न:  विदेशी फिल्म चल्ने, नेपाली फिल्म नचल्ने कारण के हो? 

सेतोपाटी कला

काठमाडाैं, माघ २६