महोत्सवहरूमा 'फेरा' लगाइरहेका अनिल

संगीता गिरी

संगीता गिरी

काठमाडौं, जेठ १६