सर्ने मनस्थितिमा निश्चल-स्वस्तिमाको 'घामड शेरे'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असोज २६