नाटक ‘त्रयम्’ मा तीन महिला हिंसाका कथा

नवीनबाबु गुरूङ

काठमाडौं, जेठ २७