आँखा बन्द गर्‍यो बा आउने, खोल्यो सबै बिराना लाग्ने
 ज्योति देवकोटा
ज्योति देवकोटा