आँखा बन्द गर्‍यो बा आउने, खोल्यो सबै बिराना लाग्ने
ज्योति देवकोटा