क्रोनी क्यापिटालिजम र हरि रोकाया
{"status":"success"}