फेरि द्वन्द्व भोग्न चाहँदैनन् नेपाली जनता
{"status":"success"}