साँघुरा गल्लीले नरोक्ने, खुड्किलाले नछेक्ने साइकल साइकल दिवसः