सुशासन कायम गर्ने हो भने‍‍...
{"status":"success"}