'अरे यार, लकडाउन पो भएको हो, मनोबल डाउन भएको छैन नि'
{"status":"success"}