गर्दै नगरेको गल्तीका लागि किन हामीले डराएर जरिवाना तिर्ने?
{"status":"success"}