गर्दै नगरेको गल्तीका लागि किन हामीले डराएर जरिवाना तिर्ने?