चितामा सेल्फी खिच्ने, सामाजिक सञ्जालमा 'पोस्ट' गर्ने, संवेदनशील कहिले बन्ने?