'खै, कहाँ गए सचिव हुँदा दिनमै तीन पटक भेट्न आउनेहरु!'