'आमाको मुख हेर्ने होइन, कालो दिन थियो त्यो हाम्रो लागि'