तीन भाइ छोरा, बाह्र भाइ नाति, बुढाको धोक्रो काँधैमाथि!