आशा छ, सौरभ ज्योतिले आफूलाई 'पिएचडी इन एसएसई' ले चिनाउने छन्