पखाला, आउँयुक्त र रगतयुक्त पखाला के हो ? यसको सरल समाधान कसरी गर्ने?

रामदेवी महर्जन

रामदेवी महर्जन

योग तथा उचित आहार, विहार र विचार प्रशिक्षक