अपरिचित केटी साथीको कारण मैले अंगालेको पेशा

जनक भाट

असार २३