रोपेको केही वर्षमै किन ह्रास भइरहेका छन् सुन्तला बगैँचा?