जो पनि प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नुहुन्छ, म तयार छु : कुमार पन्त