अमेरिकाको डालसमा नेपाली बालबालिकाका लागि आध्यात्मिक शिविर सुरु