अमेरिका बस्ने नेपालीले पठाएको आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन ८