कोरोना भाइरसः न्यू योर्कमा किन धेरै मान्छे मरे?
एजेन्सी न्यू योर्क, चैत २९