कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने मुलुकमा अमेरिका पहिलो नम्बरमा
एजेन्सी न्यू योर्क, चैत ३०