पछिल्लो आन्दोलनले अमेरिकामा ५५ अर्ब डलर बराबरको क्षति
एजेन्सी मिनियापोलिस, जेठ २३