अमेरिकामा कोरोनाको दोश्रो संक्रमण लहरको डर, भरिन थाले अस्पतालका वेड र आईसियू
एजेन्सी न्यू योर्क, जेठ ३०