नेपाल-क्यानाडा दौत्य सम्बन्धमा क्यानाडियन नेपालीको भूमिका