फ्रान्सले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यसरी सहभागी गराउँछ
रामचन्द्र भण्डारी पेरिस, फ्रान्स, भदौ ६