बेलायतमा नेपाल हाउस बनाउन सगुनको तर्फबाट १ लाख डलरको शेयर सहयोग