मेडिकल सामाग्रीको लागि बेलायतस्थित नेपालीले गरे सांसद र स्थानीय संस्थामार्फत पहल