इन्डोनेसियाको बाली, रामायणको ‘हाली मुहाली’

हेमन्त काफ्ले

बाली, इन्डोनेसिया