'सत्ताका मान्छे बुख्याचासँग पनि डराउँछन्'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन ३