दीपक मनाङ्गे मन्त्री बन्दैमा जोगिँदैन पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद

मनाङ्गे भन्छन् - यो सरकार दुई हप्तामा जान सक्छ

युवराज श्रेष्ठ

पोखरा, वैशाख १६