गण्डकी सरकारमा किचलो, मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छान्न केन्द्रकै भर

युवराज श्रेष्ठ

पोखरा, असार ७