'आमाले छोरी भनेर बोलाउँदा दंग पर्थेँ'
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, भदौ १