खोप लगाउन गएका बृद्धबृद्धालाई तातोघाममा सास्ती, त्यसै फर्किए धेरैजसो
विनोद सापकोटा झापा, साउन १७