सुनसरीमा अन्न भण्डारण गृह सञ्चालन, चाँडै आइपिओ जारी गर्दै