‍'सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिने पैसा औपचारिक माध्यममा ल्याउँदैछौं'