धमाधम सेयर उठाउँदै नागरिक स्टक डिलर, कस्ता कम्पनी किन्दैछ?
कमल नेपाल काठमाडौं, वैशाख ९