घलेक बुन्न सिक्दै र सिकाउँदै गुरूङ महिलाहरू (तस्बिरहरू)

नवीनबाबु गुरूङ

नवीनबाबु गुरूङ

काठमाडौं, भदौ ९