डिप्रेसन किन हुन्छ, के हुन् लक्षण? (भिडिओ)

पुरुषलाई भन्दा महिलालाई डिप्रेसन हुने सम्भावना दोब्बर