आन्तरिक स्रोतबाट महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्दै कालिका नगरपालिका

अलपत्र योजनाको सम्झौता अन्त्य गर्दै नयाँ सम्झौता, ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस
राजेश घिमिरे

राजेश घिमिरे

चितवन, जेठ १५