काठमाडौंमा उडान गर्ने भारतको प्रस्ताव अझै स्वीकृत भएन 
रवीन्द्र शाही काठमाडौं,असोज १९