१० मेगावाटसम्मका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाबाट हर्जना नलिन आयोगको निर्देशन
सेतोपाटी काठमाडौँ,  असोज २७