निर्दयी भगवान
ज्ञान बहादुर लामा "दोङ" काठमाडौं, वैशाख १२