बलात्कारीलाई फाँसीको नारा पिटिरहन्छन्, कथा दोहोरिरहन्छ